Mersin Limanı: Kapılarda Yapılacak Mühür Kontrolleri Hakkında
Mersin Limanı: Kapılarda Yapılacak Mühür Kontrolleri Hakkında
24.10.23

Mersin Limanı: Kapılarda Yapılacak Mühür Kontrolleri Hakkında

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından bilgilendirmeye istinaden: Yeni kapıların devreye alınmasıyla beraber , “İhracat/Transit Edilecek Konteyner” mühür kontrolü uygulama yöntemleri madde 2, madde 3 ve madde 4 aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir.

2. Liman sahası veya dış sahalarda iç dolum yapılan konteynerlere, acentesinin vermiş olduğu mühür, firma veya vekili gümrük müşaviri yetkilisi huzurunda, işletme personelince takılacak, takılan mühür numarası el terminal vasıtası ile sisteme kayıt edilecektir.

3. Karayolu ile gelip Limana giriş yapmak isteyen dolu konteynerlerin, fiziki olarak mührün varlığı kontrol edilecek, üzerinde mühür bulunmayan konteynerler limana alınmayacaktır.

4. Limana Karayolu veya Demiryolundan girişi yapılan konteynerlerden üzerinde fiziki mühür bulunanlar, Gümrük İdaresi’nin takdirine bağlı olarak muayene sahasına veya direkt istif sahasına sevk edilecektir.