Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

İthalat

Yurt dışından getireceğiniz eşyaların bazılarının ithali serbest olduğu gibi bazı eşyalara da İthalat Rejimine göre ticaret politikaları uygulanmaktadır. İthal edilecek bazı eşyalar ilgili mercilerin iznine, yasaklamasına, kısıtlamasına tabi olabilir. Bu nedenle ilk kez getirmek istediğiniz eşyalar için ve Uzun süreden bu yana ithal etmediğiniz eşyalar için öncellikle gümrük müşavirine danışmanızı tavsiye ederiz.
Ck Gümrük Müşavirliği; Gümrük, İthalat Rejimi, Türk parasının kıymetini koruma, Kaçakçılık kanunu, Uluslar arası Anlaşma ile sair birçok bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, İthalatçı ve geldiği ülke kriterlerine göz önünde bulundurularak gümrük evrakları düzenlemekte, ilgili mercilerden ithal lisans ve izinlerini almakta, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında İthalatçı firmalara lojistik destek vererek, gümrüklerde hizmet sunmaktadır.

İthalatçı firmalara sağladığımız kolaylıklar :

Ck Gümrük Müşavirliği – İthalat Gümrük Müdürlükleri arasında CUSTOM-EDI sistemi ile elektronik ortamda ithalat beyannamelerinizi günün her saati tescil işlemlerinizin yapılabilmesi,
Ck Gümrük Müşavirliği – Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalatçı Birlikleri arasında BİRLİK-EDI elektronik ortamda ithalat beyannamelerinizi günün her saati Birlik Onay işlemlerinizin yapılabilmesi,
Aylık, Yıllık veya istenen tarih aralıklarda gerçekleştirdiğiniz ithalatlarınız hakkında istatistikleri hakkında raporların sunulması,
İthalat evraklarınızın özel kurye ile alınması,
Çok Acil durumlarda ekspres kurye ile talep edilen bölgeye ithalat gümrük evraklarının tesliminin sağlanması, alınması,
İthalat eşyalarının gönderici firma ülke deposundan alınması, istenilen Gümrüklü sahaya getirilmesi, ve firmanızın deposuna veya satış mağazalarına şehir içi ve uluslararası nakliye organizasyonun yapılması,
İthalat Gümrükleme esnasından zorunlu olan Belge, İzin ve ekspertiz raporlarının alınması,
Eşyalarınızın Türkiye gümrük sahasına ve/veya Gümrüklü sahalardan deponuza kadar her türlü hasara ve alıcı-satıcı arasında yapılan sözleşmeye uygun Nakliyat sigortası ‘nın zamanında yapılması,
Depolama yeriniz kısıtlı ise, İthalat Eşyalarınızın gümrüklü veya gümrüksüz depolama olanağı,
Geçici ithalat, DİİB kapsamında ithalat işlemlerinizde eşyaların Türkiye’de kalış süresinin takipleri, raporlar sunulması, Firmalara yazılı ve/veya sözlü süre ikazlarının ve ihracatların yapılmasının sağlanması,
Gümrüğe geçici olarak yatırılmış Teminat mektubu ve/veya nakit depozitolarının zamanında çözüm işlemlerinin yapılması,
Mevzuat ve değişiklerde anında e-mail ile bilgilendirme,

İhracat

Türkiye gümrük bölgesinden yabancı ülkelere göndermek istediğiniz her türlü eşyanın; cinsine, gideceği ülkeye, gönderim şekline ve ihracat türlerine göre ayrı ayrı belgeler düzenlenmesine; muhtelif yetkili mercilerden belge izninin alınmasına, onaylanmasına ve gümrük idarelerinde gümrükleme işlemlerine tabidir.

Ck Gümrük Müşavirliği; Gümrük, İhracat Rejimi, Türk parasını koruma, Kaçakçılık kanunu, Uluslararası Anlaşma ile sair birçok bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ihracatçı ve Alıcının ülke kriterlerine göz önünde bulundurularak gümrük evrakları düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ihracatçı firmalara lojistik destek vererek, gümrüklerde hizmet sunmaktadır.

İhracatçı firmalara sağladığımız kolaylıklar :

Ck Gümrük Müşavirliği – İhracat Gümrük Müdürlükleri arasında CUSTUM-EDI sistemi ile elektronik ortamda ihracat beyannamelerinizi günün her saati büromuzdan tescil işlemlerinizin yapılabilmesi,
Ck Gümrük Müşavirliği – Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri arasında BİRLİK-EDI elektronik ortamda ihracat beyannamelerinizi günün her saati büromuzdan Birlik onay işlemlerinizin yapılabilmesi,
İhracatçı firmalar için özel olarak hazırlanan İnteraktif gümrükleme sistemi ile Gerçekleşmiş ihracatlarınızı size verilecek özel şifre ile Günün her Saati internet ortamında web sayfamızdan izleme olanağı,
Haftanın yedi günü fazla mesai ile ihracat işlemlerinin tamamlanması,
Aylık, yıllık veya istenen tarih aralıklarda gerçekleştirdiğiniz ihracatlarınız hakkında istatistikleri hakkında raporların sunulması,
İhracat evraklarınızın özel kurye ile alınması.

 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Dış Ticaret
 • Menşe Tespiti
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika hizmetleri
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme )
 • Transit rejimi işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Yatırım Teşvik belgesi işlemleri
 • Gümrük mevzuatının ve kanunun takibiyle değişikliklerin bildirilmesi
 • Geçici ithalat rejimi işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi işlemleri
 • Gümrük antrepo rejimi işlemleri
 • Dış ticarette standardizasyon işlemleri
 • E-Arşiv
 • Kurye
 • Mevzuat

Hizmetleri Firmamız tarafından verilmektedir.