Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

 • Gümrük Tarifesi Eğitimi
 • Gümrük Kıymeti Eğitimi
 • İhracat Mevzuatı Eğitimi
 • İthalat Mevzuatı Eğitimi
 • İthalatta Vergi Hesaplamaları Eğitimi
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Eğitimi
 • Menşei Eğitimi
 • Gümrük Rejimleri Eğitimi
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Ödeme Şekilleri Eğitimi
 • Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Eğitimleri
 • Gümrük Mevzuatı Eğitimi
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Eğitimi
 • İthalat Tebliğleri Eğitimi
 • Dış Ticaret Uygulamaları ve Riskler Eğitimi
 • Akreditif Uygulamaları ve Akreditif Okuma Yöntemleri Eğitimi
 • Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Finansman Ürünleri Eğitimi
 • – Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Eğitimleri
  • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı,
  • Tedarik zinciri güvenliği,
  • Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer, narkotik, yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti,
  • Taşıt kontrolleri
  • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerinin tespiti
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasının faydaları
  • YYS Sistemi ve avantajları
  • YYS kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Menşe, kıymet,tarife