Diğer Hizmetler

Diğer Hizmetler

CK Gümrük Müşavirliğinin değerli müşterilerine sunduğu diğer hizmetler arasında, müşterilerinin ithal/ihraç ettiği ve/veya edeceği mallarla ilgili gümrük idarelerine ibrazı zorunlu olan belgeleri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından müşterileri adına takip ve temin etmenin yanı sıra bünyesindeki kurye departmanına ait yaya, arabalı ve motor kuryeleriyle, işleme alınacak ithalat-ihracat dosyalarının evraklarını gümrük idarelerine, işlemleri tamamlanmış ithalat-ihracat dosyalarının beyanname ve eki evraklarını ve hizmet faturalarını müşterilerin adreslerine hızlı bir şekilde ulaştırma hizmetleride yer almaktadır. CK Gümrük Müşavirliği'nin bünyesinde yer alan Kurye departmanına ait gezici araçlar, müşterilere ait paket koli gibi eşyaların müşterilerin depolarına veya talep edilen başka bir adrese tesliminde de müşterilerine hizmet vermektedir. Bu hizmetler belirli limitler dahilinde CK Gümrük Müşavirliği Hizmetleri içerisinde sunulmaktadır.

Belge Takip ve Tedarik Hizmetleri

CK Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin ithal / ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili gümrük idarelerine ibrazı zorunlu olan aşağıda sıralanan belgeleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından takip ve temin eder.

 

 • Araç Tip Onay Belge İşlemleri
 • Atom Enerji Kurumu İşlemleri
 • Bakım Onarım Belgesi Alma İşlemleri
 • Dahilde ve Hariçte İşleme Belgelerinin Talep, Revize, Süre Uzatım ve Kapatılması İşlemleri
 • Fiktif, Genel Antrepo, Özel Antrepo, Antrepo İzinleri ve Kuruluş İşlemleri
 • Garanti Belgesi
 • Gözetim Belgesi alma İşlemleri
 • İthal Lisansı Alma İşlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi İşlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi İşlemleri
 • Kontrol Belgesi Alma İşlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Kayıt Belgesi İşlemleri
 • Kota Talep İşlemleri
 • Konsolosluk Tasdik İşlemleri
 • Kullanılmış Makine Özel İzin Talep İşlemleri
 • Küşat, Elleçleme İşlemleri
 • Marka ve İsim Tescil İşlemleri
 • Mahsup İşlemleri
 • Müfrez İşlemleri
 • Ölçü Ayar İşlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri İşlemleri
 • PTT Onay Belgesi İşlemleri
 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlük İzinleri İşlemleri
 • TSE , Kimyahane Raporları Alma İşlemleri
 • Teşvik Belgelerinin Çıkartılması, Takip ve Kapatılması İşlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • Ticaret Odası Ekspertiz İşlemleri
 • Teminat Çözüm İşlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlüğü İzinli İşlemler
 • Zirai Karantina İşlemleri

Kurye Hizmetleri

CK Gümrük Müşavirliği için zaman, gümrük işlem ve hizmetlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını ifade eder. Bu bilinç ve bakış açısıyla, hizmette bütünlüğün ve süratin gereği olarak CK Gümrük Müşavirliği, bünyesindeki kurye departmanına ait yaya,arabalı,ve motor kuryeleriyle işleme alınacak ithalat-ihracat dosyalarının evraklarını gümrük idarelerine, işlemleri tamamlanmış ithalat-ihracat dosyalarının beyanname eki evraklarını ve hizmet faturalarını müşterilerin adreslerine hızlı bir şekilde ulaştırır.

CK Gümrük Müşavirliği bünyesinde yer alan Kurye departmanına ait gezici araçlar, müşterilere ait paket koli gibi eşyaların müşterilerin depolarına veya talep edilen başka bir adrese tesliminde de müşterilerine hizmet vermektedir. Bu hizmetler belirli limitler dahilinde CK Gümrük Müşavirliği Hizmetleri içerisinde sunulmaktadır.