Online Gümrük Hizmetleri

Online Gümrük Hizmetleri

CK Gümrük Müşavirliği'nin değerli müşterileri, Online Gümrük portalından giriş yaparak Dijital Arşiv, Beyanname Sorgulama, Antrepo Stok Ürün Raporu, İş Takip Raporu, Süre Sonu İşlem Takibi, Dahilde İşlem Takibi, Serbest Bölge Stok Raporu, Belge Düşüm Stok Raporu, Sipariş Raporu, Dosya Statüleri İzleme Raporu, DİİB Numarasına Göre İhracat Raporu, GTİP Bazlı İthalat Raporu, Mevzuat Arama, GTİP Arama ve Vergi Hesaplama gibi işlemleri yapabilirler.

Sistemler Arası Entegrasyon, Özel Raporlama, Müşteri İstek Öneri ve Şikayetleri, Müşteri Memnuniyeti Analizleri, Mevzuat E-bülten gibi Online Hizmetler de CK Gümrük Müşavirliği tarafından Online sunulmaktadır.

Dijital Arşiv

Dijital Arşiv Sistemi kurum içinde oluşan evrak hareketleri ve müşterilerle yapılan iş çerçevesinde oluşan evrak trafiğinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, iş sürecinin hızlandırılmasını, tıkanan noktaların belirlenmesini, tespit edilen bu tıkanıklıkların aşılmasını sağlayan ve bütün bunların yanında evrak akış planlamasını yönlendiren modern yönetim bilgi sistemidir. Bu sistem Bilgi-Belge güvenliğini arttırmasının yanı sıra, hem kurumun hem de müşterilerin iş yükünü azaltır ve iş yükü dengesini sağlamaya yardımcı olur, iş yapma sürecini hızlandıracağından çift taraflı maliyetleri düşürür.

Dijital arşivleme ile evraklara ulaşım süresi minimuma iner, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanır, evrakların aslına ulaşmaya gerek kalmaz ve belge yıpranmaları önlenir. Bu sistem ile, varlığını bile unuttuğunuz belgelerin gün ışığına çıkarılması çok kısa bir sürede gerçekleşir, aynı belgeye aynı anda birden çok kişinin erişim imkanı sağlanarak, bilginin paylaşımı ve kurumsal verimlilik sağlanır.

Müşterilerimiz CK Dijital Arşiv Sistemi ile dijital ortama alınan neticeye ulaşmış gümrük işlemlerine ait dış ticaret işlemlerine, tüm gümrük dosyaları ve gümrük evraklarına, değişik filtreleme seçenekleriyle anında ulaşılabilmekte, böylelikle daha gümrük evrakları ellerine ulaşmadan kendilerine ait dosya ve evraklara ulaşabilmektedirler.

Elektronik Beyanname Takip Sistemi

Kullandığımız Web tabanlı Beyanname Takip Sistemi üzerinde gümrüklerdeki personelimizde bulunan el bilgisayarları ve cep telefonları vasıtasıyla  müşterilerimizin gümrük idarelerinde işlem gören  beyanname durumları ile ilgili bilgiler anlık kayıt altına alınmakta , müşterilerimize verilen  özel şifre ve kullanıcı adları ile internet ortamında Beyanname Takip Sistemine  erişim sağlanmakta ve ilgili taraflar tarafından  beyanname durumları anlık olarak takip edilebilmektedir.Ayrıca sistem üzerinden mail yoluyla bilgilendirme yapılabildiğinden belirlenen saatlerde beyanname durumları otomatik olarak raporlanabilmekte ve mail yoluyla müşterilere ulaştırılabilmektedir.

Sistemler Arası Entegrasyon

Müşterilerimizle aramızda sağladığımız sistemler arası entegrasyon ile dosyalama ve faturalama süreçlerinde hızlı bir iş akışı ve bilgilendirme sağlanmakta otomatik beyanname oluşturulmasına ve finansal verilerin aktarımına yönelik entegrasyonlar yapılmaktadır.

Özel Raporlama

CK’da görevli Müşteri Temsilcileri, iç operasyon departmanı tarafından hazırlanıp gümrüğe gönderilen beyannamelerin gümrüklerdeki işlem süreçlerini takip eden CK Dış operasyon yönetici ve elemanlarıyla, günün her anında dijital ve bilgisayar ortamında dosyaların durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunurlar ve işlemlerin her aşamasında müşterilerine durum raporları gönderirler. Günde iki defa otomatik olarak gönderilen bu durum raporları ile müşterilerimiz; işlemde olan, işlemleri tamamlanmış veya işleme alınmayı bekleyen tüm dosyalarının durumlarını açık ve net bir şekilde görürler.

Müşteri İstek Öneri ve Şikayetleri

Her türlü istek, öneri ve şikayet, teşekkür vb geri bildirimler Müşteri Geri Bildirim Formu doldurularak online gönderilebilmekte, bildirimler en kısa sürede ilgili birime ulaşarak değerlendirilmekte, işleme alınmakta ve gerekli çalışmalar başlatılmaktadır. Çalışma süresince elde edilen gelişmeler ve sonuçlarda muhatabıyla mutlaka paylaşılmaktadır. 

Mevzuat E-Bülten

Mevzuat E-Bülten’ler internetin geliştiği ve vazgeçilmez bir pazarlama aracı olduğu tüm ülkelerde yıllardır kullanılmaktadır.CK, firma haberlerini, yeni ürünlerini, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili değişiklik ve haberleri sektörel ve genel bazda sınıflandırarak müşterilerine, görevli uzman personelleri vasıtasıyla göndermekte onları her türlü değişikliklerle ilgili bilgilendirmektedir.