Transit Ticarette Menşe Şahadetnamesi Düzenlenemeyeceği
Transit Ticarette Menşe Şahadetnamesi Düzenlenemeyeceği
15.09.22

Transit Ticarette Menşe Şahadetnamesi Düzenlenemeyeceği

Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit Ticaret kapsamında yurtdışında bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen ve ülkemize hiç uğramayan eşya için yetkili Makamlarımızca menşe şahadetnamesi düzenlenemeyeceği bildirilmiştir...

 

İlgili Bağlantılar: