Tadilat ve Ek İmalat Yapılan Araçların ÖTV Muafiyeti
Tadilat ve Ek İmalat Yapılan Araçların ÖTV Muafiyeti
14.11.23

Tadilat ve Ek İmalat Yapılan Araçların ÖTV Muafiyeti

Tadilat ve ek imalat yapılan araçların ÖTV muafiyeti için iştigal belgesi ibrazına gerek olmadığı. ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 87.03 tarife pozisyonu dışındaki mallar için, bu mükelleflerden ayrıca 545 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında "Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin aranmasına gerek bulunmamaktadır.