Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu Hakkında Duyuru
Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu Hakkında Duyuru
12.10.23

Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın pazara girişte özellikle belgelendirme işlemleri başta olmak üzere karşılaşmakta oldukları ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, Genel Müdürlüğümüzün öncelikli faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu amaçla, ihracatçılarımızla aktif temas ve işbirliği halinde olunarak, sorunlu hususlara ivedi bir şekilde müdahale edilmesine çalışılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizden intikal eden veriler temel alınarak, ihracatçılarımızın pazara giriş noktasında bilgilendirilmesi ve olası sorunların önlenmesi adına tarafımızca birtakım faaliyetler yürütülmektedir.

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ), bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulamadır. Genellikle kendi imkânları ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan bu uygulamanın amacı, ithalatçı devlet adına, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesi, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesi ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda, yukarıda da ifade edildiği üzere, web sitemizin değerli üyeleri de dahil olmak üzere, firmalarımızın ihracat yapmak istedikleri ülkelerin belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve ilgili pazarlarda SÖİ uygulamasının hangi süreçler dahilinde yapıldığının netleştirilmesi amacıyla, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından Genel Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda bir çalışma yürütülmüştür. Anılan çalışmada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce hazırlanan veriler doğrultusunda, ilgili ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve SÖİ uygulamasının hangi alanları kapsadığına yönelik hususlar belirlenmiş olup, bu hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanan detaylı tablo, ekte sunulmaktadır.