Özbekistan ve Türkiye Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması
Özbekistan ve Türkiye Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması
15.09.22

Özbekistan ve Türkiye Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması

Özbekistan Başbakan Yardımcısı - Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Camşid Khocayev'in Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede taraflar karşılıklı ticareti yoğunlaştırmaya yönelik ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar, tercihli ticaret anlaşmasının yakın gelecekte onaylanması için anlaşma sürecini hızlandırma konusunda anlaştılar. Ticari engellerin ortadan kaldırılması, ticari operasyonların uygulanmasında gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve bu alana dijital çözümler getirilmesi için sonraki önlemler belirlendi.

Toplantıya katılanlar, ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğini derinleştirme konularına özel önem verdiler. Taraflar, iki ülke arasındaki kara ve hava yük taşımacılığının olumlu dinamiklerini göz önünde bulundurarak, ulaştırma altyapısını geliştirme ve iki ülke arasındaki doğrudan ve transit yük hacmini artırma konusunda önlemlerin uygulanmasının önemi üzerinde anlaştılar.

Toplantının sonunda taraflar, açıklanan girişimlerin uygulanmasına yönelik sonraki adımları ve ele alınan tüm alanlarda karşılıklı işbirliği yollarını belirlediler.