Kullanılmış Tarım Makinelerinin Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler
Kullanılmış Tarım Makinelerinin Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler
26.01.23

Kullanılmış Tarım Makinelerinin Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)'nin Ek-7 sayılı listesinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinelerinin ithalatında Tarım uygunluk/uygunsuzluk yazısı gümrük idarelerince 01.03.2023 tarihine kadar aranmayacak.

 

İlgili Bağlantılar: