Kayıt Belgesi Hizmet Bedeli Hakkında Önemli Duyuru
Kayıt Belgesi Hizmet Bedeli Hakkında Önemli Duyuru
30.08.23

Kayıt Belgesi Hizmet Bedeli Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, kayda alma uygulaması kapsamı ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri amir hükümleri doğrultusunda bahse konu Tebliğler kapsamı eşyanın ithalatı kayda alınmak suretiyle ileri yönelik gözetime tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, 01 Eylül 2023 tarihi itibarıyla anılan Tebliğler kapsamı yapılacak kayıt belgesi başvurularında hizmet bedeli 200-TL olarak uygulanacaktır.