Fide ve Tohum İthalatı Kontrollerini Sıkılaştırması Hakkında
Fide ve Tohum İthalatı Kontrollerini Sıkılaştırması Hakkında
17.01.24

Fide ve Tohum İthalatı Kontrollerini Sıkılaştırması Hakkında

Tarım Bakanlığı Kırgızistan'a fide ve tohum ithalatı kontrollerini sıkılaştırması hakkında duyuru. Kırgız Cumhuriyeti Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Endüstrisi Bakanlığı, tarımsal ürünlerin fideleri ve tohumları ithal edilirken ülke sınırındaki kontrol noktalarındaki kontrolün sıkılaştırıldığı uyarısında bulundu. Ülke topraklarını karantina zararlılarının ithalatından, nüfuzundan ve yayılmasından korumak, kaliteli fidelerin, meyve bitkilerinin çeliklerinin ve tarımsal ürünlerin tohumlarının ithalatını sağlamak, yerli üreticileri desteklemek ve istikrarlı bir bitki sağlığı durumu sağlamak amacıyla, bitki sağlığı kontrolünü güçlendirmek için önlemler alınmıştır. 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 29 kontrol noktasında, fide, meyve bitkileri çelikleri, diğer meyve çalıları, tarımsal tohumlar ithal eden gerçek ve tüzel kişilerin ithalat prosedür belgelerine sahip olmaları gerekecektir:

  1. a) Kırgız Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı Tarımsal Bitkiler Uzmanlığı Bölümü'nden resmi izin;
  2. b) Kırgız Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı Kimyasallaştırma, Bitki Koruma ve Karantina Dairesi Belgeleri:

-Karantina zararlılarının bulunmadığına dair Bitki Karantina Laboratuvarı sertifikası;

-İhracatçı ülkenin bitki sağlığı sertifikası ve buna dayalı bitki sağlığı kontrol yasası;

-Fidelerin, meyve bitkilerinin çeliklerinin ve diğer meyve çalılarının dezenfeksiyonu (fümigasyon).

Bitki sağlığı noktalarında ve satış yerlerinde (pazarlarda) Bakanlık çalışanları zaman zaman baskınlar düzenleyecek ve bitki sağlığı güvenliğine uymayan, karantina zararlılarının yayılmasına izin veren kişilere (tüzel kişiler ve özel girişimciler) uygun önlemler uygulanacaktır.

Bakanlık resmî açıklamasının aslına aşağıdaki web adresinden ulaşılabilmektedir:

https://agro.gov.kg/ru/11896/

Uluslararası İlişkiler ve Ticarette Teknik Engeller Dairesi Başkanlığı (DTÖ Türkiye TBT Bilgi, Bildirim ve Temas Merkezi)