Ekvator'un İthalat Sırasında Talep Ettiği Belgeler Hakkında
Ekvator'un İthalat Sırasında Talep Ettiği Belgeler Hakkında
04.10.22

Ekvator'un İthalat Sırasında Talep Ettiği Belgeler Hakkında

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi (COMEX) tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde alınan 015-2022 sayılı Kararla, 009-2022 sayılı Kararda bulunan “İthalat Öncesi Kontrole Tabi Ürünler Listesi” (Karar’ın 1 sayılı Eki) güncellenerek “plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları” (3915.10.00.00, 3915.20.00.00, 3915.30.00.00, 3915.90.00.10, 3915.90.00.90) için ön kontrol belgesi olarak Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından verilmek üzere “otomatik olmayan lisans” eklenmiştir. (Ek-1 Tablo)

009-2022 sayılı Kararda bulunan “İthalatı Yasaklı Ürünler Listesi” (Karar’ın 2 sayılı Eki) güncellenerek “plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları” (3915.10.00.00, 3915.20.00.00,  3915.30.00.00, 3915.90.00.10,  3915.90.00.90) eklenmiştir. Bununla birlikte, Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı'nın otomatik olmayan lisans verdiği durumlarda Tek Kullanımlık Plastiklerin Rasyonelleştirilmesi, Yeniden Kullanımı ve Azaltılması Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca yasaktan muaf tutulmuşlardır. (Ek-2 Tablo)

Bahse konu Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemeden 3 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

İlgili Bağlantılar: