Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatında Kayıt Uygulamaları
Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatında Kayıt Uygulamaları
21.07.23

Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatında Kayıt Uygulamaları

Bilindiği üzere, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19/07/2023 tarihli, 32253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kg. başına 20 cent karşılığı Türk lirası kesinti yapılacaktır.

Bahsi geçen Karar ile 92/11 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonuna İlişkin Tebliğ çerçevesinde, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı kapsamında, üyelerimiz tarafından söz konusu Fon kesinti tutarının (T.C. Merkez Bankasınca o gün için uygulanan döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak) aşağıda yer alan “T.C. Merkez Bankası DFİF-Zeytinyağı İhracatından Alınan Primler” hesabına yatırıldığını gösterir dekontun ibrazı sonrasında EİB Genel Sekreterliği tarafından Gümrük Beyannamesine kayıt verilecek olup, dökme ve varilli zeytinyağına ilişkin GTİP listesi ve kesintilerin yatırılacağı hesap numarası ilgili bağlantılarda yer almaktadır.

 

İlgili Bağlantılar: