Dijital Ekonomi Anlaşması Yürürlüğe Girdi
Dijital Ekonomi Anlaşması Yürürlüğe Girdi
15.09.22

Dijital Ekonomi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Singapur ve Birleşik Krallık arasında yürütülmekte olan Djital Ekonomi Anlaşması müzakereleri tamamlanmış olup, 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma Singapur'un Şili - Yeni Zelanda ve Avustralya Dijital Ekonomi Anlaşmalarından sonra imzaladığı üçüncü dijital ekonomi anlaşması niteliğindedir.

Söz konusu anlaşma, şeffaf ve kolaylaştırıcı kurallar ile güvenli sınır ötesi elektronik ödemelerin teşvik edilmesi, ticari belgelerin elektronik versiyonlarının kabulü ile konşimento ve fatura gibi elektronik belgelerin karşılıklı kullanılabilirliğinin desteklenmesi, sınır ötesi veri transferine yönelik kısıtlamaları önleyen kurallar oluşturulması, denizaltı kablo sistemlerinin etkin şekilde montajının, bakımının ve onarımının sağlanması, şahısların ve işletmelerin dijital ekonomiye katılımına yönelik engellerin kaldırılması, inovasyonun teşvik edilmesi, gerek mal gerek hizmetlerde pazara giriş koşulu olarak özel anahtarlar (private keys) ve ilgili teknolojilerin transferinin kaldırılması, benzer şekilde pazara giriş koşulu olarak kaynak kodu transferinin kaldırılması, online tüketicilerin mevzuatlar ile korunması, KOBİ niteliğindeki firmaların işbirliklerinin arttırılması gibi unsurları kapsamaktadır.