Canlı Hayvan İhracatına Yetkili Gümrük Müdürlükleri
Canlı Hayvan İhracatına Yetkili Gümrük Müdürlükleri
18.11.22

Canlı Hayvan İhracatına Yetkili Gümrük Müdürlükleri

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından duyuruya göre canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihracat geçişlerine izin verilen gümrük kapılarının güncel listesi talebine istinaden Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda,

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Ankara (tiftik) keçisi, damızlık büyük ve küçükbaş hayvan ürünleri ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığı, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Malatya, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Afyon, Erzurum, Edirne, Hakkâri, Kahramanmaraş, Batman, Artvin (Hopa ve Sarp) ve İslahiye’den ihracat işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir.

 Aynı yazıda devamla, yine tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 03.11.2021 tarih, 68784097 sayılı yazı ile söz konusu yerlerde faaliyet gösteren gümrük idarelerine ilave olarak; Şırnak ilinde yer alan İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nden, Kars ilinde yer alan Kars Gümrük Müdürlüğü'nden ve Iğdır ilinde yer alan Iğdır Gümrük Müdürlüğü'nden de ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun bulunduğu bilgisi edinilmiştir.