Bitki Sağlık Sertifikalarının Orijinallerinin İthalatçı Ülkeye Sunulması
Bitki Sağlık Sertifikalarının Orijinallerinin İthalatçı Ülkeye Sunulması
23.09.22

Bitki Sağlık Sertifikalarının Orijinallerinin İthalatçı Ülkeye Sunulması

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servis'inden alınan ekli mektupta, Türkiye'den Ukrayna'ya ihraç edilen sevkiyatların Bitki Sağlık Sertifikalarının kopyaları eşliğinde Ukrayna topraklarına ulaştığı bu kopya sertifikalarla bitki sağlığı kontrolü talep edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu mektupta devamla, bitki ve bitkisel ürünlerin Ukrayna'ya ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanması talep edilmektedir.

Ülkemizde Bitki Sağlık Sertifikaları bir asıl ve iki suret olarak düzenlenir. Bitki Sağlık Sertifikasının aslı ithalatçı ülkeye verilmek üzere, ikinci nüshası ise firmalarında muhafaza edilmek üzere ihracatçı firmaya verilir. Bitki Sağlık Sertifikasının üçüncü nüshası ise Bitki Sağlık Sertifikasını düzenleyen Müdürlükte muhafaza edilir.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya ihracatımızda sorun yaşanmaması amacıyla, firmalarımız tarafından ihraç edilmek istenen bitki ve bitkisel ürün sevkiyatları beraberinde Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye sunulması gerektiği bildirilmiştir.