Belirli Tarım Ürünlerinin Kırgızistan’dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasak Getirildi
Belirli Tarım Ürünlerinin Kırgızistan’dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasak Getirildi
13.09.23

Belirli Tarım Ürünlerinin Kırgızistan’dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasak Getirildi

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 4 Eylül 2023 tarihli ve 443 sayılı Kararı ile 1214 90 900 0 ve 2302 Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gümrük tarife pozisyonları altında yer alan yem (saman, kuru ot, karma yem, kepek ve tahıl yemi); 1003 10 000 0 AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan arpa; 1006 10 100 0 AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan pirinç ve 1004 10 000 0 AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan yulafın Kırgızistan'dan ihracatı (yeniden ihracat, transit ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından sağlanan insani yardım hariç) 6 aylık süre ile geçici olarak yasaklanmıştır.