Belirli Korozyona Dayanıklı Çeliklerin İthalatında Kesin Anti-Damping Vergisi
Belirli Korozyona Dayanıklı Çeliklerin İthalatında Kesin Anti-Damping Vergisi
12.03.24

Belirli Korozyona Dayanıklı Çeliklerin İthalatında Kesin Anti-Damping Vergisi

Çin Halk Cumhuriyetinden AB ye ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ve ex 7226 99 70 (TARIC kodları: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) kodlu belirli korozyona dayanıklı çeliklerin ithalatına 11/3/2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/819 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile kesin bir anti-damping vergisi uygulanacaktır.