Anayasa Mahkemesi'nin KDV Kararı
Anayasa Mahkemesi'nin KDV Kararı
08.11.22

Anayasa Mahkemesi'nin KDV Kararı

Anayasa Mahkemesi , 04.11.2022 tarihli RG’de yayımlanan 2019/9692 Başvuru numaralı kararlar. Başvuru konusu olay, ithal ettiği emtianın gümrük kıymetlerini düşük gösterdiği gerekçesiyle hakkında cezalı ek KDV tarhiyatı yapılan şirketin, söz konusu vergiyi yapılandırma kanunu kapsamında ödedikten sonra, yüklendiği bu KDV’yi indirim konusu yapmak üzere ihtirazi kayıtla verdiği beyannameye karşı açtığı davanın vergi yargısında kesin olarak reddedilmesi nedeniyle KDV indiriminin reddedilmesinin mülkiyet hakkını ihlal edip etmediğine ilişkin...

 

İlgili Bağlantılar: