Ahşap Panellere Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Gümrük Sirküleri
Ahşap Panellere Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Gümrük Sirküleri
26.09.22

Ahşap Panellere Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Gümrük Sirküleri

Fas Tarafından Kaplamalı Ahşap Panellere Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Gümrük Sirküleri Yayımlandı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15 Ağustos 2022 tarih ve DDC/09/2021 sayılı kamuoyu duyurusu ile Ülkemiz dahil birkaç ülkeden ithalatı gerçekleştirilen “kaplamalı ahşap paneller” ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin ek bir süre boyunca sürdürülmesine karar verilmişti.

Bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 12 Eylül 2022 tarih ve 6367/211 sayılı sirkülerde, sirküler ilgisinde yer alan 19 Eylül 2019 tarih ve 5968/211 sayılı sirkülerle (4010.11.20.11; 4410.11.20.19; 4410.11.20.90; 4410.11.30.11; 4410.11.30.19; 4410.11.30.90; 4410.19.92.11; 4410.19.92.19; 4410.19.92.90; 4410.19.93.11; 4410.19.93.19; 4410.19.93.90) GTİP kodları altında kayıtlı “kaplamalı ahşap paneller” ithalatına karşı daha öne 3 yıl boyunca 1,6 Dirhem/Kg ek vergi olarak uygulanmasına karar verildiği, bu defa Fas Sanayi ve Ticaret Bakanının ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile (4410.11.20.90 ; 4410.11.30.90 ; 4410.19.92.90 ; 4410.19.93.90) GTİP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin 3 yıllık ek bir süre boyunca uzatılmasına karar verildiği, sirkülerin 1. ekinde ve aşağıda örneği yer alan takvimde görüleceği üzere 19 Eylül 2025 tarihine kadar uygulanacak mezkur korunma önlemine ilişkin muafiyet kontenjanın kademeli olarak artırılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Sirküler devamında, bahsi geçen ek verginin aşağıdaki hallerde uygulanmayacağı açıklanmaktadır.

- İthal edilen “kaplamalı ahşap paneller” ürünlerinin sirkülerin 1. ekinde yer verilen yıllık kotaları aşmaması.

- İthalatın sirkülerin 2. eki ülke menşeli olarak ithal edilmesi.

Yıl                                                          Yıllık kontenjan (kg)

 

20 Eylül 2022'den 19 Eylül 2023'e kadar  33 000 000

20 Eylül 2023'den 19 Eylül 2024'e kadar  33 990 000

20 Eylül 2024'den 19 Eylül 2025'e kadar  35 009 700