AB / Hollanda Profil- Anti-Damping Soruşturması
AB / Hollanda Profil- Anti-Damping Soruşturması
19.06.23

AB / Hollanda Profil- Anti-Damping Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin’in yanı sıra ülkemiz menşeli 7216.50.91 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan “Hollanda Profili-Lama Demiri (Steel Bulb Flats)” ithalatına karsı 14 Kasım 2022 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.

14 Haziran 2023 tarihinde AB Komisyonu ülkemizden anılan ürün ithalatında anti-damping vergisi şeklinde geçici önlem uygulanacağını Nota ile duyurmuştur. Notada özetle, ülkemiz için yüzde  14,3 anti damping vergisi belirlendiği, bireysel hesaplama yapılan firmaların nota tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde marj hesaplarına itiraz edebilecekleri, ayrıca 10 iş günü içerisinde de danışma toplantısı talep edebilecekleri ifade edilmektedir.

Öte yandan, geçici önlem kararı AB Resmî Gazetesinde yayımlanacak olup, soruşturma takviminde geçici önlemlerin yürürlüğe girmesi için son tarih 14 Temmuz 2023 ve olası kesin önlemlerin yayımlanması için son tarih ise 12 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.