AB/Anti Damping Soruşturması
AB/Anti Damping Soruşturması
17.11.22

AB/Anti Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin’in yanı sıra ülkemiz menşeli 7216.50.91 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan “Hollanda Profili” ithalatına karşı 14 Kasım 2022 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmiş olup ilgili açılış bildirimine erişim linki aşağıda sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli “Hollanda Profili” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti – damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.

Bahse konu bildirimin “2. Product under investigation” başlığı altında soruşturma konusu ürünler tanımlanmıştır. Söz konusu bildirimde ürün yelpazesine ilişkin yapılacak yorumların 10 gün içerisinde Komisyon’a iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, mezkûr bildirimde dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Ekim 2021-30 Eylül 2022 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2019-30 Eylül 2022 dönemini kapsayacağı belirtilmektedir.

Anti-damping soruşturmalarında, çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebilmektedir. Mezkûr bildirimde olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten (14 Kasım 2022) itibaren 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formunu Komisyon’a iletmesi gerekmektedir. Bahse konu formu dolduran ihracatçılar, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacaktır. İhracatçı soru formlarına aşağıda sunulan link aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon’a iletmesi gerekmektedir.

 

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler TRON.tdi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, taraflar sunulacak tüm bilgi ve belgeler yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu sisteme kayıt olmaya ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimde yer almaktadır.