2011-40 Sayılı Genelge- Set Halindeki Eşya
2011-40 Sayılı Genelge- Set Halindeki Eşya
20.09.23

2011-40 Sayılı Genelge- Set Halindeki Eşya

Danıştay 7. Dairenin 27.03.2023 tarihli ve E:2020/3796, K:2023/1728 sayılı kararı ile 2011/40 sayılı Genelgenin 4 sıra numaralı cümlesinde yer alan "ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak" ibaresinin iptaline karar verildi.

 

İlgili Bağlantılar: