Halı Ve Tekstil Zemin Kaplamaya Karşı Kesin Anti-damping Önlemi
Halı Ve Tekstil Zemin Kaplamaya Karşı Kesin Anti-damping Önlemi
26.09.22

Halı Ve Tekstil Zemin Kaplamaya Karşı Kesin Anti-damping Önlemi

Fas'ta Çin Ve Mısır Menşeli Fas'ta Çin Ve Mısır Menşeli Halı Ve Tekstil Zemin Kaplamaya Karşı Kesin Anti-damping Önlemi Yürürlüğe Girdi

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Aralık 2020 tarih ve 34/20 sayılı kamuoyu duyurusu ile Mısır, Ürdün ve Çin ülkelerinden ithalatı gerçekleştirilen ve mekanik olarak üretilen halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri ithalatına karşı Anti-damping önlemi uygulanması için 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 12 Eylül 2022 tarih ve 6366/211 sayılı sirkülerde, sirküler ilgisinde yer alan 30 Mart 2022 tarih ve 6306/211 sayılı sirkülerle 5701.10.00.10 ; 5701.10.00.90 ; 5701.90.10.00 ; 5701.90.20.00 ; 5701.90.90.00 ; 5702.31.00.00 ; 5702.32.00.00 ; 5702.39.00.00 ; 5702.41.00.00 ; 5702.42.00.00 ; 5702.49.00.10 ; 5702.49.00.90 ; 5702.50.00.10 ; 5702.50.00.20 ; 5702.50.00.91 ; 5702.50.00.99 ; 5702.91.00.00 ; 5702.92.00.00 ; 5702.99.00.10 ; 5702.99.00.90 ; 5703.10.00.10 ; 5703.10.00.91 ; 5703.10.00.99 ; 5703.21.00.10 ; 5703.21.00.91 ; 5703.21.00.99 ; 5703.29.00.10 ; 5703.29.00.91 ; 5703.29.00.99 ; 5703.31.00.10 ; 5703.31.00.91 ; 5703.31.00.99 ; 5703.39.00.10 ; 5703.39.00.91 ; 5703.39.00.99 ; 5703.90.00.10 ; 5703.90.00.91 ; 5703.90.00.92 ; 5703.90.00.99 ; 5704.10.00.00 ; 5704.20.00.00 ; 5704.90.00.00 ; 5705.00.00.10 ; 5705.00.00.50 ; 5705.00.00.80 GTİP kodları altında kayıtlı olan “halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri” ithalatına karşı 6 ay boyunca geçici Anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildiği, bu defa Fas Sanayi ve Ticaret Bakanının ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile bahsi geçen ürünlerin ithalatına karşı kesin Anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildiği, sirkülerin ekinde ve aşağıda örneği yer alan tabloda 5 yıl boyunca uygulanacak mezkur Anti-damping önlemine ilişkin oranlara yer verildiği, önlemin 09 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği hususlarına yer verilmektedir.

İhracatçı                                    Menşe                          Önerilen kesin Anti-damping önlemi

Çinli üreticiler/ihracatçılar            Çin                                                    %144

Oriental Weavers                        Mısır                                                  %35,33

Diğer Mısırlı üreticiler/ihracatçılar Mısır                                                  %35,33

Arab Weavers                            Ürdün                                                  %0

Diğer Ürdünlü üreticiler/ihracatçılar  Ürdün                                              %0Yürürlüğe Girdi

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Aralık 2020 tarih ve 34/20 sayılı kamuoyu duyurusu ile Mısır, Ürdün ve Çin ülkelerinden ithalatı gerçekleştirilen ve mekanik olarak üretilen halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri ithalatına karşı Anti-damping önlemi uygulanması için 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 12 Eylül 2022 tarih ve 6366/211 sayılı sirkülerde, sirküler ilgisinde yer alan 30 Mart 2022 tarih ve 6306/211 sayılı sirkülerle 5701.10.00.10 ; 5701.10.00.90 ; 5701.90.10.00 ; 5701.90.20.00 ; 5701.90.90.00 ; 5702.31.00.00 ; 5702.32.00.00 ; 5702.39.00.00 ; 5702.41.00.00 ; 5702.42.00.00 ; 5702.49.00.10 ; 5702.49.00.90 ; 5702.50.00.10 ; 5702.50.00.20 ; 5702.50.00.91 ; 5702.50.00.99 ; 5702.91.00.00 ; 5702.92.00.00 ; 5702.99.00.10 ; 5702.99.00.90 ; 5703.10.00.10 ; 5703.10.00.91 ; 5703.10.00.99 ; 5703.21.00.10 ; 5703.21.00.91 ; 5703.21.00.99 ; 5703.29.00.10 ; 5703.29.00.91 ; 5703.29.00.99 ; 5703.31.00.10 ; 5703.31.00.91 ; 5703.31.00.99 ; 5703.39.00.10 ; 5703.39.00.91 ; 5703.39.00.99 ; 5703.90.00.10 ; 5703.90.00.91 ; 5703.90.00.92 ; 5703.90.00.99 ; 5704.10.00.00 ; 5704.20.00.00 ; 5704.90.00.00 ; 5705.00.00.10 ; 5705.00.00.50 ; 5705.00.00.80 GTİP kodları altında kayıtlı olan “halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri” ithalatına karşı 6 ay boyunca geçici Anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildiği, bu defa Fas Sanayi ve Ticaret Bakanının ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile bahsi geçen ürünlerin ithalatına karşı kesin Anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildiği, sirkülerin ekinde ve aşağıda örneği yer alan tabloda 5 yıl boyunca uygulanacak mezkur Anti-damping önlemine ilişkin oranlara yer verildiği, önlemin 09 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği hususlarına yer verilmektedir.

İhracatçı                                    Menşe                          Önerilen kesin Anti-damping önlemi

Çinli üreticiler/ihracatçılar            Çin                                                    %144

Oriental Weavers                        Mısır                                                  %35,33

Diğer Mısırlı üreticiler/ihracatçılar Mısır                                                  %35,33

Arab Weavers                            Ürdün                                                  %0

Diğer Ürdünlü üreticiler/ihracatçılar  Ürdün                                              %0