Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Avantajları

Firmaların gümrük işlemlerinde kolaylıklar ve ayrıcalıklar tanıyan bir statü belgesidir. Uluslararası geçerliliği de olan YYS- AEO (Autorized Economic Operator) Belgesi ile gümrük idareleri büyük oranda görünmez hale gelmekte, gümrük beyannamesi elektronik ortamda gümrüğün sistemine gönderilmekte, YEŞİL HAT’a düştüğünde vergiler banka kanalıyla doğrudan ödenerek ithalat işlemi tamamlanmaktadır. Bu işleme ilişkin süre ise firmanın karar mekanizmasına bağlı olarak yaklaşık Yarım saattir . Böylelikle firmalara operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir zaman ve dolaylı olarak maliyet avantajı yaratmaktadır.

CK Danışmanlık Hizmetleri

YYS Yeşil Hat uygulamasıyla aşağıdaki giderlerde ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır.

 • Ardiye giderleri
 • Demuraj giderleri
 • Mesai ödemeleri
 • Analiz bedelleri
 • Yolluk ücretleri
 • Gümrük Müşavirlik ücretleri
 • Gümrük idaresiyle ticaret erbabı arasında işbirliği artışı.
 • Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
 • Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.
 • Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması. Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
 • Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi. Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
 • Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
 • Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
 • İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi. Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.
 • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın aşağıdaki izin/yetkileri tamamından faydalanabilirler:
 • Eksik beyan, Kısmi Teminat,
 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme, Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü)
 • Yeşil (taşıt üstü dahil)
 • İthalat ve ihracat beyannemelerine belge eklememe,
 • Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılmasıdır. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi aşağıdaki izin ve yetkilerden ise talep etmeleri ve ilgili ek koşul veya koşulları sağlamaları halinde yararlanılabilirler:
 • Götürü teminat,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni,
 • Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni
 • Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na Kimler Başvurabilir?

En az 3 yıldır faaliyet gösteren ve bir yıl içerisinde en az 100 adet gümrük beyanı (ithalat, ihracat, antrepo, transit, özet beyan, T1, T2 vb.) işlem gören ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan firmalar başvurabilir.

 • Gümrük Yükümlülüğü sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi ihlallerde bulunmamak,
 • Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkân veren ticari kayıtları düzenli bir şekilde tutma yeterliliğine sahip bulunmak,
 • Müsteşarlıkça gerek görülen hallerde, mali yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamak,
 • Uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunmak.

 

İlgili Bölge Müdürlüğü’ne Yapılacak Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu Soru Formu
 • Adli sicil belgeleri/Beyan formları
 • Vergi borcu olmadığını gösterir yazı
 • SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı
 • Mali durumunu gösteren YMM Raporu
 • Güncel imza sirküleri
 • ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları

YYS Başvurusunda Neden Bizimle Çalışmalısınız?

 • Firmamız bu bilgi ve tecrübe ışığında tamamı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı kadrosu ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi danışmanlığı vermeye başlamış ve sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmalara YYS Belgesi almıştır.

  Firmamız hali hazırda Türkiye Genelinde nakliye ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Statü Belgesi Başvuru sürecine devam etmektedir.

  Şirketimiz dinamik kadrosu ve yeniliklere kolay uyum sağlayan teknolojik altyapısı ile sektördeki konumunu her geçen gün güçlendirmiş, böylece sektörün önde gelen firmalarının inanıp güvendiği, alışkın olduğu kaliteli hizmeti ve servis çeşitliliğini İstanbul/İzmir merkezli olarak tüm Türkiye de bulabilme imkânını doğurmuştur.

DANIŞMANLARIMIZ

  CK Gümrük Müşavirliği olarak, tüm gümrük işlemlerinizde uzmanlarımız tarafından gümrük ve tedarik zinciri maliyetinin en aza indirilmesi, doğru tarife sınıflandırması, vergi indirimleri ve ithalat değerlemesi yoluyla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Bir danışmanlık düşüncesiyle yola çıkan CK Gümrük Müşavirliği, Güncel Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatına uygun olarak, ticaretinizin tüm dünyaya yayılmasını amaçlıyor.

  ADRES

  Barış Mahallesi, Ginza Lavinya Park Sitesi B Blok Kat: 3 Daire: 105
  Beylikdüzü/İstanbul

  TELEFON

  +90 212 967 52 52

  E - POSTA

  info@ckgumruk.com